B-ALV Februari 2024

Met ruim 90% leden vertegenwoordiging zijn alle voorstellen aangenomen. Hartelijk dank voor jullie begrip en ondersteuning.

Details

Datum: 15 februari
Tijd: 20 uur
Locatie: Het Biënto Clubhuis, Kikkerpolder II, Oegstgeesterweg 2

Agenda

  1. Vaststellen Ledencontributie Seizoen 2024
  2. Stemmen Statutenwijziging
  3. Instellen Kascommissie mbt boekjaar 2023
  4. Aanmelden voor commissies of overige ledentaken
  5. Spotlight Vrijwiligers

Bijlagen

  1. Verslag