Lidmaatschap

Het verenigingsjaar van Biënto loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is afhankelijk van de leeftijd.

Contributie

Zodra we je contributie hebben ontvangen, volgt je aanmelding bij de KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond) en ontvang je een lidnummer. Met de aanmelding bij de bond ben je meteen verzekerd. Je mag zonder lidnummer van de bond geen competitie meespelen. De bondsbijdrage (afhankelijk van leeftijd) is in je contributie inbegrepen.

TeamLeeftijdContributie
Senioren honkbal / Dames softbal 18+€ 215
Slowpitch / Trainingsleden 18+€ 145
Jeugd10 – 17€ 207,50 *
Beeballt/m 9€ 132,50 *
Donateur € 50
Contributietabel 2024

De hoogte van de contributie wordt bepaald door de leeftijd van het lid aan het eind van het verenigingsjaar (niet door het team waarin je speelt).

* Contributiebedrag is inclusief uniform huur.

Minimabeleid gemeente Leiden/Jeugdfonds

Mensen met een laag inkomen kunnen misschien aanspraak maken op het minimabeleid van de Gemeente Leiden.  In Nederland groeien gemiddeld 2 a 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Elk kind verdient het om mee te doen. Het Jeugdfonds helpt hierbij. 

Lidmaatschap opzeggen

Het contributiejaar bij Biënto loopt altijd van 1 januari tot en met 31 december.

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen d.m.v. een schriftelijke opzegging aan het secretariaat. Dit dient vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen verstuurd te zijn.

De ledenadministratie bevestigt dan de opzegging.

LET OP:

  • Opzeggingen via de coach worden niet beschouwd als opzegging.
  • Opzeggingen na 1 november worden niet gehonoreerd. De contributieverplichting blijft dan bestaan.

 Uw inschrijving wordt jaarlijks automatisch verlengd.