ALV ’24

Details:

Datum: 20 juni
Tijd: 20 uur
Locatie: Het Biënto Clubhuis, Kikkerpolder II, Oegstgeesterweg 2

Agenda:

Microsoft Word – 240604 Verslag DB Biënto

 • Opening
 • Terug-/vooruitblik
 • Verslag ALV ’23 en Bijzondere-ALV ’24 ter goedkeuring
 • Ingekomen stukken
 • Bestuurs Mededeling
  • Beleid Verklaring Omtrent Gedrag
  • Kleedkamerrenovatie
 • Cijfers 2023 (op te vragen bij de Penningmeester)
  • Verslag Kascommissie
  • Decharge bestuur 2023
  • Benoeming Kascommissie 2024
 • Bestuurssamenstelling
 • Vaststelling contributie 2025
 • Vaststelling begroting 2024
 • Uitreiking scheidsrechtersdiploma’s