ALV 15 februari 2024

Details

Datum: 15 februari
Tijd: 20 uur
Locatie: Het Biënto Clubhuis, Kikkerpolder II, Oegstgeesterweg 2

Agenda

  1. Vaststellen Ledencontributie Seizoen 2024
  2. Stemmen Statutenwijziging
  3. Instellen Kascommissie mbt boekjaar 2023
  4. Aanmelden voor commissies of overige ledentaken
  5. Spotlight Vrijwiligers

Bijlagen

  1. Concept Statuten
  2. Contributie Overzicht
  3. Digitale Volmacht (bij afwezigheid)