ALV Lente 2023

Op 14 april heeft de ALV plaatsgevonden. Volgens het uitgaanspunt is het bestuur gekozen, en het Huishuidelijk Reglement is goedgekeurd.

De notulen en reglement zijn te raadplegen met de links hieronder:

Notulen ALV

Huishoudelijk Reglement 2023