Inschrijfformulier honk- en softbal vereniging Biënto.

Voor 2018 is de contributie vastgesteld, de bedragen zijn in te zien op de contributiepagina.

Bij het aanmelden als lid, geef je akkoord op het huishoudelijk reglement van Biënto. (Let op deze wordt geopend in een nieuw venster).

Klik ook op de volgende links voor de Statuten en de Biënto Gedragscode.

 


 

Geslacht

Geef extra e-mail adressen en contactinformatie in het veld "eventueel aanvullende informatie" verder naar onderen, op. Voor de bevestiging via e-mail wordt alleen het hierboven ingevoerde e-mail adres gebruikt.Wenst lid of donateur te worden van honk- en softbalvereniging Biënto, ingeschreven bij de Koninklijke Baseball en Softball Bond (KNBSB).
Ik heb wel of geen ervaring met honk- of softbal
Ben je eerder lid geweest van een andere vereniging?

 

Het versturen van dit formulier is gelijk aan het plaatsen van uw handtekening! Hiermee gaat u akkoord met onze verenigingsvoorwaarden, deze zijn ter inzage beschikbaar indien gewenst.

Lidmaatschap opzeggen
Indien u tijdens het verenigingsjaar besluit te stoppen, blijft de contributieplicht van kracht tot het einde van het verenigingsjaar (31 december). Opzeggen vindt schriftelijk aan de secretaris (secr@biento.nl) plaats voor 1 november van het lopende jaar. Opzeggingen na 1 november worden niet beschouwd als opzegging evenals opzeggingen via de coach. De contributieverplichting blijft dan bestaan.
Uw inschrijving wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.


 


Let op:

Na het versturen van het formulier ontvang je direct een e-mail op het ingevulde mailadres. In deze mail staat de bevestiging van jouw inschrijving. Het kan zijn dat de bevestigingsmail in de spambox van jouw mailprogramma terecht is gekomen. Als dat zo is, is het belangrijk dat je deze mail aanmerkt als 'geen spam' en/ of verplaatst naar de inbox.


Voer hieronder de cijfer/ letter combinatie van het plaatje in.

captcha