Coach/Trainer
Alle teams hebben een coach/trainer en een coördinator. De coaches voor de teams worden aangesteld door de Algemene coördinator.
De coach/trainers zijn eindverantwoordelijk voor het team en de materialen.
Hij/zij overlegt met de wedstrijdsecretaris en het bestuur (kaderoverleg) en de Team/Spelers coördinator.

Team/Speler coördinator 
De Teamcoördinator handelt en regelt in opdracht van de coach.
Hij/zij houdt de e-mailadressen van de spelers bij en correspondeert met de spelers.
Afmeldingen worden bij hem/haar gemeld. Hij/zij geeft dit door aan de coaches.

Spelers
Spelers moeten zich, mochten ze verhindert zijn, afmelden voor een wedstrijd of training, door de verhindering door te geven  aan de Team/Speler coördinator. Gebeurt dat op dag zelf van de wedstrijd of training (door bijv. ziekte), moet het ook bij de coach gemeld worden.
Alle spelers hebben de verantwoordelijkheid om minstens 2 taken voor de vereniging uit te voeren; o.a. helpen met velduitzetten, materialen opruimen, scheidsrechteren, scoren, kantinedienst e.d.
Als je als speler een boete krijgt van de KNBSB dient hij/zij deze zelf te betalen.
Van het voorval wordt altijd door de scheidsrechter een aantekening op het wedstrijdformulier gemaakt.
De coach meldt dit voorval aan de wedstrijdsecretaris. Het bestuur kan ook zelf een bestuurlijke maatregel of boete opleggen. Alle activiteiten worden gemeld aan de wedstrijdsecretaris van de vereniging conform ons HHR.

Ouders / Vrijwilligers
Biënto kan alleen bestaan door de hulp van vrijwilligers. Wij verzoeken daarom ook alle ouders van de jeugd om te helpen met o.a. scheidsrechteren, scoren, velduitzetten, materialenbeheer, kantinedienst e.d. Per wedstrijd gaat het om 3 ouders. In onderling overleg wordt bepaald wie en wanneer een taak uitvoert. Ruilen van taken doen de ouders zelf. Dit wordt doorgegeven aan de coördinator. Bijv. 3 vaste personen om te scheidsrechteren regelen onderling wie welke wedstrijd gaat scheidsrechteren. De schema geven zij vervolgens door aan de Team/Spelercoördinator.

... en tenslotte
Klik ook op de volgende links voor het Huishoudelijk Reglement (HHR),  de Statuten of de Biënto Gedragscode.