De voorbereidingen voor de ALV gaan voorspoedig. We zijn evenals bezig met de voorbereidingen voor de competitie zijn. Wegens te kort aan vrijwilligers, zijn wij op dit moment overbelast en is de competitie voorbereiding onze prioriteit. De Algemene Leden Vergadering is daarom verschoven naar 23 mei.Tijd:        19:00
Datum:   23 mei 2017
Locatie:  Kantine Biento

Ik verneem graag of u een/enkele punten wenst te agenderen. Nadere punten/de notulen volgen.

Tevens zijn we op zoek naar bestuursleden en versterking voor onze secretariaat.


Mogen wij rekenen op jullie begrip.

Met Sportieve groet,

Chaly

Namens
Bestuur van H.S.V. Biënto