Procedure
Wie geïnteresseerd is in honkbal of softbal, kan eerst 2 x komen meetrainen om te kijken of het echt bevalt. Daarna kun je je aanmelden. Nadat je je hebt aangemeld, het inschrijfgeld en de bondsbijdrage ( € 50,-) hebt betaald, volgt aanmelding bij de bond en ontvang je een lidnummer. Na aanmelding bij de Bond ben je direct verzekerd. Indien jij je via een papierenformulier hebt ingeschreven, wordt 't inschrijfformulier gescand en wordt inclusief lidnummer naar je gemaild.

Je kan je aanmelden als lid via ons digitaal inschrijfformulier.
 
Betaling
De betaling van €50,- is als volgt verdeeld:
€15,- is het inschrijfgeld en €35,- is de bondsbijdrage. De €35,- van de bondsbijdrage wordt van je contributie in mindering gebracht. Vervolgens krijg je een contributiebrief (via e-mail) van de penningmeester.

Klik op de volgende links voor het Huishoudelijk Reglement (HHR) en de statuten.

Contributie
Het verenigingsjaar van Biënto loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie voor Biënto is afhankelijk van de leeftijd. Voor jeugdleden geldt de leeftijd van het jaar dat men jarig wordt (dus als iemand in dat kalenderjaar 12 wordt, geldt de contributie voor 12 jaar.) Wie na 1 september lid wordt, betaald 50% van de jaarcontributie.

Mensen met een laag inkomen kunnen misschien aanspraak maken op het minimabeleid van de Gemeente Leiden. Informeer hiervoor bij de gemeente.

Contributietabel seizoen 2016:

Team Leeftijd (indien van toepassing) Contributie (€)
Heren honkbal    € 220,-
Dames softbal      € 175,-
Jeugd 16-17 jaar € 160,-
  14-15 jaar € 150,-
  11-13 jaar € 140,-
  8-10 jaar € 130,-
  6-7 jaar € 75,-
Trainingslid   € 110,-
Donateur   € 45,-


De contributie kan overgemaakt worden naar IBAN: NL55ABNA0446621811 t.n.v. HSV Biento te Leiden, o.v.v. lidnummer en naam van het spelend lid.